Eurovaalit

Suomen puolustaja Euroopassa.

VALTAVAN ISO KIITOS kaikille äänestäneille ja kampanjaa tehneille vuoden 2019 eurovaaleissa! Olette parhaita. <3

Sain eurovaaleissa yli 1000 ääntä eli oman kaikkien aikojen huippulukeman – kiitos! Vaalien välillä blogeihini voit perehtyä täältä.

Olen 24-vuotias tekniikan kandidaatti, Sinisen tulevaisuuden varapuheenjohtaja ja Sinisten nuorisojärjestön johtaja. Opiskelen Aalto-yliopistossa tuotantotalouden diplomi-insinööriksi, ja olen aina suhtautunut intohimoisesti politiikkaan. Kaiken tekemiseni ytimessä on vahva tahto rakentaa turvallisempaa ja vapaampaa Suomea, ja tätä tavoitetta ajan myös EU-vaaleissa.

En tahdo liittovaltiota, jossa Suomen ääni ei kuulu. Tahdon kevyen ja kansanvaltaisen järkiunionin, joka rajoittaa oman toimivaltansa koskemaan yksinomaan niitä ongelmia, joita itsenäiset valtiot eivät pysty ratkaisemaan omillaan. EU:n on purettava omaa sääntelyään, pienennettävä budjettiaan ja karsittava virastojaan ja laitoksiaan. Sen jälkeen voidaan keskittyä todellisiin yhteisiin ongelmiin, kuten turvapaikkajärjestelmän täysremonttiin. Tarvitsemme siis vähemmän mutta parempaa EU:ta, joka on pohjimmiltaan yhteisten ongelmien ratkaisupöytä ja järkevä kauppaliitto – ei tulonsiirtounioni.

Vaaliteemani:

Turvaa Suomelle. Monet Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen vaikuttavat asiat ovat kansainvälisen tason ilmiöitä. Näistä keskeisin tulevina vuosina on humanitäärinen maahanmuutto, jonka järjestelmät on remontoitava alusta loppuun. Koko turvapaikkahakemusten käsittely on siirrettävä EU:n ulkopuolelle ja ulkorajat turvattava niin, että hallitsematonta siirtolaisuutta läpi Euroopan ei enää tapahdu.

Kansanvaltaisempi EU. Kansalaisilla on liian vähän mahdollisuuksia vaikuttaa EU:n suuntaan ja toimintaan. Tämän vuoksi lähtökohtana onkin aina oltava kansallinen päätöksenteko asioissa, joissa ei tarvita ylikansallista sääntelyä. EU:n on aloitettava ohjelma oman aiemman sääntelynsä purkamiseksi, kuten myös arvioitava omien kymmenien virastojensa ja laitostensa tarpeellisuus uudelleen. Byrokraattien paperisotaa on karsittava kovalla kädellä. Keskeisimmistä EU-kysymyksistä ja integraation etenemisestä on järjestettävä aina kansanäänestys Suomessa.

Järkevä kauppaliitto. Suomen on otettava yksiselitteisen selvä liittovaltion vastainen EU-linja. Syvenevä integraatio ei palvele pienen maan etua. Tavoitteeksi on otettava kevyt kauppaliitto, jossa ei tapahdu tulonsiirtoja jäsenmaiden välillä. EU:n budjettia on pienennettävä merkittävästi, jotta Ison-Britannian EU-ero ei johda muiden jäsenmaiden kasvaviin maksuosuuksiin. Suomen ei tule kierrättää EU:n kautta omia verovarojaan esimerkiksi maataloustukien muodossa, vaan maksaa ne kansallisella tasolla. Suomen on varauduttava eurosta eroamiseen.

Lue lisää kirjoituksia Puheenvuoro-blogista!

Voit tutustua ajatuksiini myös Facebookissa ja Twitterissä.

Täältä taas löydät vastaukseni YLE:n eurovaalikoneeseen.